O, jakże miłuję zakon twój. przez cały dzień rozmyślam o nim!
Psalm 119:97


Czytanie Biblii

Są różne rodzaje czytania tekstów Biblii, ich poznawania i badania. Duchowe czytanie Biblii podąża za Duchem Świętym w osobistym prowadzeniu i osobą Jezusa i nie dąży do większej wiedzy ale do większej miłości w naszej relacji z Zbawicielem i posłuszeństwa. Takie poznawanie Słowa Bożego różni się od seminryjnego tym, że jest oparte na modlitwie i medytacji a nie czysto intelektualnym, hellenistycznym studiowaniem. O tej różnicy pisał ap. Paweł w 1 Kor. 8:1 "Poznanie nadyma, ale miłość buduje". Chrześcijaństwo opiera się na miłości ale wpływ świata podmienił ten priorytet na wiedzę jako podstawę autorytetu służb w kościele. Pan Jezus pytał Piotra, gdy przywracał go do służby pasterskiej "Czy kochasz mnie Szymonie?" (Ew. Jana 21:15) a nie o jego jakiekolwiek kwalifikacje!

Chrzescijańska medytacja różni się od wschodniej tym, że pogańska droga uczy jak opróżniać umysł a biblijna napełnia nas Boża obecnością i słowem logos - spisanym jako nauka, oraz rhema - słowem proroczym, osobistym, przez co nasze poznanie i relacja z Bogiem wzrastają w ufności, wierze i miłości.

Każde czytanie zatem powinno być porzedzone pokutą czyli wyznaniem i odwróceniem od grzechów, modlitwą o Ducha Świetego by otworzył nasz umysł i prośbą o pokój i wyciszenie emocji. Post nie jest konieczny ale nie jest też dobrym czytać będąc obciążonym jedzeniem czy troskami. Oddajmy Bogu swój najlepszy czas.

 

Plan medytacji

Medytuj
codziennie, głównie Nowy Testament, według planu, każdy rozdział 3 razy. Staraj się czytać słowo codziennie, 365 dni roku, niech to będzie twoje postanowienie.
Medytację rozpoczynaj zawsze modlitwą.

1. Przeczytaj najlepiej na głos cały rozdział a potem zamknij Biblię. Następnie zadaj sobie pytanie - o czym mówi ten rozdział?
2. Przeczytaj po raz drugi, zamknij
Pismo i zadaj sobie to samo pytanie po raz drugi.
3. Trzecie czytanie to medytacja - czytaj wolniej z otwartym sercem i rozmyślaj nad każdym wersetem. Zważaj na prowadzenie Ducha na konkretne wersety.

Kontynuuj medytując Słowo przez dłuższy czas. Miej pełną otwartość na prowadzenie Ducha Świętego.
 


Plan czytania

To jest plan czytania pierwszego czytania Biblii, ale także później nasz akcent czytania poinien być jak poniżej, by Jezus i Jego słowa byly stale w centrum naszej wiary.

1. Ewangelia Jana 3 rozdział
2. Potem cała Ewangelia Jana
3. Potem pozostałe Ewangelie
4. Potem Listy Jana
5. Potem Dzieje Apostolskie
6. Potem pozostałe
Listy i Objawienie
7. Potem Stary Testament, zaczynając od Psalmów i Przypowieści Salomona.


Stary Testament poznajemy później, za wyjątkiem Księgi Psalmów, którą czytamy do modlitwy codzienniej i do zbudowania naszej wiary i osobistego poznania Boga.
Możemy dołączyć wcześniej także Księgę Przysłów. Inne fragmenty ST też można czytać ale nie zaleca się tego zamiast stałego planu czytania Biblii ale indywidualnego pragnienia danego nam przez Ducha Świętego.

Najlepsze polskie tłumaczenie Nowego Testamentu to Uwspólcześniona Biblia Gdańska www.wrotanadziei.org a cala to Biblia Warszawska

Pomocne mogą ci być też nagrania Biblii na MP3 jako uzupełnienie osobistego czasu czytania i medytacji. Słuchaj wielokrotnie tego samego rozdziału.


Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. (BT)
Jozuego 1:8

Nauka wersetów na pamięć

Ucz się kluczowych wersetów na pamięć. Nauka na pamięć jest nie tylko naszym zabezpieczeniem przed zapomnieniem ale zapewnia nam otrzymanie mocy Ducha Świetego, której nie mają nasze własne słowa czy parafrazowanie. Pamiętaj - tylko Boże Słowo jest namaszczone i ma moc! Tak Słowem walczył Pan Jezus z diabłem i zwyciężył po swoim 40-dniowym poście.


Czytanie jako część służby w Duchu Świętym

Czytanie słowa poprzez przez pierwsze otwarcie jest możliwe dla wierzących namaszczonych w Duchu, podobnie jak Pan ma moc używać wszelkiego fragmentu w dowolnym momencie jako osobistego słowa proroczego do nas. Duch Święty może także nam wskazać wersety podając je dokładnie. Gdy otwierasz Biblię to słowo staje się wtedy bardziej wyraźne od innych.

Niebiezpieczeństwo zwiedzenia podczas osobistego odbierania wersetu występuje, gdy ktoś jest pod wpływem grzechu, innego ducha lub emocji, które nie przychodzą od Boga ale wroga. Nie rezygnuj bo Bóg cię nie odrzuca ale to twój grzech jest przeszkodą więc wycisz się, wyznaj swoje grzechy i proś o świeże namaszczenie Ducha. 


Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Ew. Jana 8:31-32

 

Modlitwa

Panie Jezu, dzisiaj pragnę iść za twoim głosem i czytać twoje Słowo codziennie. Proszę cię Boże o łaskę wytrwałości w moim czytaniu i medytacji twojego Słowa
każdego dnia. W imieniu Jezusa, amen.